Garanti

Hvis der mod forventning skulle være fejl eller mangler ved Deres levering, beder vi dem kontakte Peter Beier Danmark, så vi kan udbedre fejlen.

Peter Beier Danmark
Ørsholt Gods
Ørsholtvej 35, Gurre
3000 Helsingør
Tlf. 49 17 00 26
E-mail: pb@pbchokolade.dk